Immigrantinstitutet

Ömsesidig förståelse över kulturgränser

Immigrantinstitutets historia

Immigrantinstitutet bildades i Stockholm den 16 januari 1973. Den första lokalen som var på 30 kvm fanns på Kammarkagatan 25. Institutet var och är partipolitiskt och religiöst obundet. Syftet med institutet var att bistå invandrarföreningar och andra sammanslutningar som arbetar för invandrare med upplysningar och spridning av information, liksom att underlätta deras integration i det svenska samhället. Ytterligare ett syfte var att verka för en samordning och förbättring av den invandrarforskning som bedrevs i landet, samt att hjälpa forskare med litteraturorientering och kontakter mellan Sverige och forskningsinstitutioner utomlands. Slutligen skulle ett bibliotek och en dokumentationscentral om invandrarfrågor byggas upp. Biblioteksverksamheten byggdes upp genom frivilliga donationer och ideellt arbete.

Tidningen Invandrarrapport började att ges ut sex gånger per år. Avsikten var att ge en allsidig information om invandrarfrågor. Immigrantinstitutet arrangerade ett invandrarforum. Ett bibliotek öppnades. En förlagsverksamhet startades. Föreningar för invandrarförfattare och invandrarkonstnärer bildades. En forskningstidskrift för interkulturell kommunikation startades 1999. Tidskriften har flera gånger erhållit bidrag från Vetenskapsrådet (VR). Institutet har även erhållit flera bidrag från EU för att verka för internationell kontakt.

Några axplock ur historien

1974

SVIFF (Sveriges Invandrarförfattares Förbund) bildas.

1975

Immigrantinstitutet flyttade under hösten 1975 till Borås, öppnar forskningsbibliotek med specialisering på invandrarfrågor.

1978

Fem gånger större lokal i två våningar på Kvarngatan 16 i Borås, lokalavdelningar i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Borås, start av Invandrarförlaget.

1980

Riksförbund skildes från informations- och dokumentationsdelen och fick ett eget namn, Immigranternas Riksförbund.

1993

Inflyttningen till det nya Invandrarnas hus på Katrinedalsgatan 43 i Borås.

1996

Information på Internet påbörjas under hösten på www.immi.se i samarbete med projekt- VISAT och det tvärvetenskapliga Centret SSKKII på Göteborgs Universitet.

1999

Den engelskspråkiga digitala open-accesstidskriften The Journal of Intercultural Communication startas.

2012

Invandrarnas hus säljs och institutets säte flyttar till Göteborg. Samlingar och arkiv deponeras i KB och Riksarkivet.

2019-2020

Biblioteket flyttas till Migrationscentrum i Åbo. Delar av arkivet flyttas till Borås Stadsarkiv.

2020

Föreläsningar över internet initieras.