Immigrantinstitutet

Ömsesidig förståelse över kulturgränser

Välkommen till Immigrantinstitutet!

Immigrantinstitutet är en ideell förening som bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar i syfte att vara ett oberoende dokumentations- och kunskapscentrum kring invandrarfrågor. Immigrantinstitutet verkar för en korrekt beskrivning av invandrarnas situation och invandrarnas påverkan på det svenska samhället och på deras ursprungliga hemländer.

Forskningstidskrift

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut online på engelska.

Seminarier och föredrag

Seminarier ges kontinuerligt om migrationsfrågor och om kultur och språk i olika ursprungsländer, ca ett seminarium i månaden.

Forskning och publicering av artiklar

Immigrantinstitutets medlemmar bedriver forskning relaterad till migration och publicerar artiklar och böcker samt samverkar i projektgrupper.

Tidigare verksamheter

Internetinformation

Sedan 1996, då Immigrantinstitutet inledde sin internetsatsning byggdes portalen www.immi.se upp som ett digitalt informationscentrum om migration, asyl och rasism. Här samlades allt från lagar och utredningar, encyklopedi om folkgrupper och författarlexikon till användbara länkar och kontaktuppgifter till organisationer av, för och med invandrare, invandrartidskrifter, samhällsinformation för nyanlända mm. Portalen tillhörde de mest besökta webbsidorna i Sverige inom sitt område. Den var i bruk fram till 2021.

Bibliotek och dokumentation

Immigrantinstitutets specialbibliotek om migration omfattar över 12 500 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4000 rapporter). Huvuddelen av materialet utgörs av facklitteratur. Specialsamlingar: 4000 skrifter av invandrade författare på ett 50-tal språk, ett 1000-tal tidskrifter av invandrarorganisationer eller om invandring en omfattande samling tidningsklipp med anknytning till invandrarfrågor 1974-2011. Idag finns samlingarna fördelade på Riksarkivet i Arninge, Borås Stadsarkiv och Migrationsinstitutet i Åbo. En del av materialet har digitaliserats.

Tidigare forskningsprojekt

Immigrantinstitutet har drivit ett antal forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt, varav flera EU-finansierade projekt, t.ex. EIW – European Intercultural Workplace, och flera Erasmusplusprojekt, t.ex. Advantages of Migration och projekt om Sociala företag i Europa och specifikt i Rumänien.